Hướng dẫn thay pin máy tuần tra bảo vệ

30/03/2017 11:08

Hướng dẫn thay pin máy tuần tra bảo vệ Mita 9000E, Mita 9800E, GS-6000B, GS-6000C