Phần mềm chấm công Mitaco

Giá:

Môi trường : Windows
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Bản quyền : Miễn phí
Giới hạn : Không giới hạn số thiết bị
:

Trạng thái: Có hàng

 

STT Tên  Mô tả File tải
1 Phần mềm chấm công Mitaco5 v2 Phần mềm chấm công tiếng việt, tự động...  Mitaco 5v2
2 Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính của phần mềm   HDSD phần mềm chấm công Mitaco
3 Sửa lỗi phần mềm

Lỗi tải dữ liệu chậm

Sau khi tải folder SDK này, giải nén và chạy file "Register_SDK.bat" ở chế độ Admin, bằng cách nhấn chuột phải chọn " Run as Administrator". 

Lỗi tải dữ liệu chậm

                                                                   

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...
Compare

You have no items to compare.