Máy chấm công loại nào tốt

25/05/2014 09:34

Máy chấm công hiện nay có nhiều loại và được phân ra cụ thể như sau:

1. Máy chấm công thẻ giấy (xem 1 số model tiêu biểu)

2. Máy chấm công vân tay (xem 1 số model tiêu biểu)

3. Máy chấm công thẻ cảm ứng (xem 1 số model tiêu biểu)

4. Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng (xem 1 số model tiêu biểu)

5. Máy chấm công vân tay và thẻ giấy (xem 1 số model tiêu biểu)

6. Máy chấm công bằng khuôn mặt (xem 1 số model tiêu biểu)

Tất cả các dòng máy chấm công trên đều có chung 1 nhiệm vụ, nhưng cách thực hiện khác nhau (bằng thẻ giấy hoặc bằng vân tay...). Xét về tính chất bảo mật cũng như độ ổn định cao thì hiện nay dòng máy chấm công bằng khuôn mặt được đánh giá là cao nhất. Dòng máy này hạn chế đến mức bằng 0 về khả năng chấm công dùm (đây là yếu tố làm đau đầu nhiều nhà quản lý...)

 


Thương hiệu Camera