Tải phần mềm cho máy tuần tra bảo vệ

07/05/2017 21:53

1. PatrolSystemV3.7 (Dùng cho dòng máy pin không sạc)

PatrolSystemV3.5.7 (Dùng cho dòng máy pin sạc và pin không sạc)

3. Driver win XP

4. Driver win 7 (32bit)

5. Driver win 7 (64bit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thương hiệu Camera